Herråkra fiber

Vad är fiber?

fiberkabel

Fiber är en ledning där man skickar ljuspulser, istället för de traditionella elektriska pulserna. Detta innebär att det inte blir någon förlust i hastighet om man bor i glesbygd.

Vi har för avsikt att gräva ner kabeln i jorden. Detta gör att den är okänslig för väder och vind, samt för elektriska störningar och åska.

Så hur mycket sparar man på en fiberanslutning?

De pengar ett normalt hushåll skulle spara varje månad framgår av exemplet nedan. I detta exemplet skulle Du spara cirka 3 500 kronor årligen. Vid en insats (medlemslån) på 20 000 kronor tar det cirka 6 år innan besparingen överstiger insatsen och vid 25 000 kronor tar det cirka 8 år.

Vidare har det visat sig att värdet på fastigheten, efter anslutning till fiber, höjs med i genomsnitt 2-3 gånger insatsen.

Utan fiber
TjänstKostnad per månadSumma per år
Telefon (Telia Bas Dygnet runt)2302 760
Mobilt bredband (Telia 40 GB)3994 788
Tv via boxer (Boxer Flex 16)2392 868
Totalt86810 416
Med fiber
TjänstKostnad per månadSumma per år
Nätavgift (Uppcom)1752 100
Bredband 100/10 Mbit/s60720
Serviceavgift1251 500
IP-telefoni inkl samtal49588
IP-TV (Canal Digital 20 Kanaler)1692 028
Totalt5786 936

Varför ska jag ansluta mig?

Utöver att du får en lägre månadskostnad, är det främsta skälet möjligheterna till att utnyttja det utbud av tjänster som erbjuds idag. Nya tjänster kommer också ständigt till. Många sociala tjänster, såsom videomöten och att arbeta tillsammans över nätet, kräver att stora datamängder snabbt och tillförlitligt kan överföras, så att kommunikationen kan ske i realtid, utan störningar.

olika webbtjänster

Kommunen kommer att utveckla nya tjänster, t.ex. kommer trygghetslarmen att kopplas via fibern eftersom det är mycket driftsäkrare. Landstinget kommer också att koppla upp sig via fibern, och då skulle man exempelvis kunna göra läkarbesök, testa blodtryck och skicka andra medicinska värden till sin läkare. Vissa sådana tjänster testas redan idag i Kalmar län tillsammans med Linnéuniversitetet samt i Norrland där avståndet till läkaren är avsevärt längre.

Men varför räcker det inte med en koppar- eller mobillösning?

Svaret är enkelt – kopparledningarna kommer inom några år att försvinna. Enligt uppgift kan det fasta telefoninätet på landsbygden komma att avvecklas fram till år 2020 (ATL, 2012). Telia har i oktober 2015 redovisat för Post- och telestyrelsen att man arbetar med förändringar i nätet (PTS, 2015).

Mobila lösningar har alldeles för låg kapacitet och med svajig eller obefintlig täckning. För att de mobila alternativen ens ska kunna komma i närheten av 100 megabit krävs full täckning med 4G, vilket i praktiken innebär att man måste befinna sig i omedelbar närhet till masten. Med fiber finns inte samma begränsningar, så med den fiberkabel som kopplas in i varje hushåll, får man tillräcklig kapacitet för att utnyttja flera tjänster samtidigt. T.ex. kan någon via nätet se på TV, någon annan pratar i telefon, någon tredje har ett videomöte eller spelar onlinespel, etc. samtidigt.