Herråkra fiber

Styrelsen i Herråkra fiberförening

Styrelsen består av följande personer:

Dan Johansson (ordförande)
fibblegard-CCC-hotmail.com, 070-8502915
Per Ragnarson
per-CCC-redoadmin.se, 070-3607426
Anders Johansson
a.johansson-CCC-netatonce.net, 073-3800972
Karl Ragnarsson
karl_Ragnarsson-CCC-hotmail.com, 073-0346736
Hans Olof Ahlesten
ahlesten-CCC-gmail.com, 0478-18014
Alexander Ramén
alexander.ramen-CCC-hotmail.com, 0768-678128
Peter Robrandt
peter-CCC-ph-konsult.se, 070-2779423

Ersätt -CCC- i epostadresserna med @