Hobbylokalen

Herråkra byggnadsförening

Historia

Hobbylokalen har tillkommit genom ideellt arbete, gåvor och sponsring och en god sammanhållning i föreningen. Bönderna har skänkt timmer och JK-Trä har sågat. Byggnaden har uppförts i flera etapper.

1955 En byggnad på 6x10 meter med ett rum och vedkamin uppfördes intill fotbollsplanen.
1958 Köket tillkom och en scen där nuvarande ingång finns idag. En brunn grävdes, men man fick bära in vattnet själv.
1960 Lokalen breddades och förlängdes. Scenen flyttades till andra änden av huset – dess nuvarande läge. Den nuvarande entrén tillkom. Två kemtoaletter installerades och en kiosk sattes upp i ena hörnet av lokalen. Vedkaminen byttes ut mote en vedeldad varmluftspanna.
Slutet av
60-talet
Bingoverksamhet drog in pengar, så det blev möjligt att installera avlopp och vattentoaletter. Samtidigt anslöts byggnaden till Vraneke vattenförenings anläggning. Varmluftspannan byttes ut mot en oljeeldad panna. köket utökades. taket byttes ut från papp till tegel.
1983 Golvet i stora salen byttes ut.
1986 VäggmålningLokalen utsmyckades med en väggmålning med profiler från Herråkra socken.
1990 En ny tillbyggnad för att inrymma dagisverksamhet. Tillbyggnaden bestod av ett pannrum med vedeldad panna och ackumulatortankar, ny entré, stort lekrum, ett mindre rum, kontor, toalett med dusch och förråd.
2000 Vedpannan byttes ut mot en panna med pellets. Lekplatsen gjordes om för att uppfylla säkerhetsnormerna. En boulebana anlades intill fotbollsplanen.
2003 Tillbyggnad av ett förråd bakom scenen, ombyggnad av scenen och renovering av köket.
herrakra.net upprättades i januari 2008    – Denna sida uppdaterad: 2010-05-15 Kontakt: webmaster@herrakra.net
StartFaktaHistoriaKartaHobbylokalenHBFGästbok
Onsdag den 23 september 2020
Dagens namn är: Tekla, Tea