Historia

timglas
1545 Byn Vraneke omnämns med namnet Wraneckij.
1614 Herråkra församling bildas efter en utbrytning från Dädesjö församling. Detta sanktioneras i ett brev från Gustav II Adolf, bl.a. p.g.a. av besvärlig kyrkväg till Dädesjö. Ett kapell byggs.
1629 Herråkra socken (Heråkra Sochnn) nämns i en tiondelängd som en rubrik för ett antal byar och gårdar, bl.a. Vraneke, Hult, Heda, Skeppetorp, Råsa, Björneke och Holma.
1796 Biskopen besöker Herråkra och tycker att kapellet är för trångt för de c:a 400 invånare som då finns i Herråkra socken.
1803 Kapellet rivs och den nuvarande träkyrkan byggs på samma plats.
1860 Församlingens förste folkskollärare anställs.
1863 Herråkra socken blir en landskommun i 1863 års kommunreform.
1885 Skolhuset byggs.
1903 Kyrkan renoveras, bl.a. höjs tornet.
1923 Herråkra tröskeförening inrättas.
1928 Syföreningen bildas.
1952 Herråkra kommun uppgår i Lenhovda köping.
1955 Herråkra byggnadsförening bildas.
1964 Skolan läggs ner.
1962 Postkontoret stängs.
1971 Herråkra ingår i Uppvidinge kommun efter kommunreformen.
1972 Affären upphör.
1989 Byalaget återupptas.
1990 Föräldrakooperativet Lingontuvan öppnar med dagis/fritids-verksamhet.
2003 Nya vägen till Växjö (842 mellan Herråkra och Möcklehult) invigs.
2007 Eon gräver ner elledningarna.
2008 Herråkra får en egen webbplats
2008 Lingontuvans verksamhet upphör.

Källa: Hultgren C. (1960) Herråkra socken i boken Sveriges bebyggelse 1, Gradeen, A. m.fl. (2006) Fältstudie av Herråkra, Växjö universitet samt sökningar på Internet

herrakra.net upprättades i januari 2008    – Denna sida uppdaterad: 2013-07-15 Kontakt: webmaster@herrakra.net
StartFaktaHistoriaKartaHobbylokalenHBFGästbok
Måndag den 8 mars 2021
Dagens namn är: Siv