Protokoll fört vid Herråkra byggdeförenings årsmöte 23/3-13

Kl 17.00 Mötets öppnade

1 Mötet valde Dan Johansson till mötets ordförande

2 Val av 2st justerare Owe Svensson & Anders ”Abel” Johansson

3 Mötets mening är att mötet utlyst enligt stadgar.

4 Dagordning upplästes och godkändes av mötet.

5 Uppläsning av verksamhet och ekonomisk berättelse.

6 Revisorernas berättelse och de yrkade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 2012.

7 Genomgång av balansräkning som mötet godkände.

8 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

9 Mötet valde ordförande för 2013 Britt-louise Johansson.

10 Mötet valde Peter Robrandt sekreterare för 2013.

11 Mötet valde Kassör för 2013 Rune Körnefors.

12 Mötet valde följande till ordinarie Ledamöter Patrik Jarlgrim, Peter Johansson, Erik Johansson, Emil Svensson, Dan Johansson.

13 Mötet valde Suppleanter för 2013 Karin Stenberg, Mats Karlsson, Tore Nilsson.

14 Mötet valde revisorer för 2013 Sofie Johansson, Anders ”Abel” Johansson.

15 Mötet valde uthyrnings ansvariga för 2013 Ewa Wranå samt Bengt Karlsson.

16 Mötet valde Harald Stenberg, Owe Svensson samt Jonas till sammankallande.

17 Mötet fastställde medlemsavgiften att vara oförändrad.

18 Mötet fastställde budget enligt styrelsens bugetförslag för 2013.

19 Då mötet tidigare under förhandlingarna tagit en paus för att fritt diskutera läget och hur vi skall få intresse och aktiviteter i föreningen så kom mötet fram till. Att med tanke på styrelsens förslag att vi innan mötet kan fortsätta måste lösa att det blir 8 grupper för underhåll. Mötet hittade en lösning där Följande personer kommer att ingå i dessa grupper
Peter Robrandt, Tore Nilsson, Dan Johansson, Dan Petersson, Erik Johansson, Jonas Elmgren, Marcin Szczepanik, Harald Stenberg, Patrik Jarlgrim, Peter Johansson, Anders ”Abel” Johansson, Claes Nero, Daniel Nero, Emil Svensson, Bengt Karlsson-Wranå, Peter Ramén. Ewa Wranå efterlyser telefon/mail till alla dessa och Styrelsen samordnar dessa grupper på nästa styrelsemöte. Samt sätter regler och informations för dessa grupper. Samanställer namn och telefonlista till uthyrningsgruppen.

20 Mötets mening är att styrelsen tar fram en verksamhetsplan för 2013. Den skall skickas till medlemmarna.

21 Datum för vårstädning av lokalen sattes till den 4/5-13 kl.08.30 Styrelsen tar fram lista och mtrl för de olika åtgärder som behövs samt fika.

22 Övriga frågor:
1. Dan johansson efter frågade om inte ”di gamle” Tore & Gunnel Wranå, Rune & Gunborg Johansson, Wåge Karlsson.
Att ta fram bildspel information fakta ifrån den tid då HBFs lokal grundades och fram till idag, för en visning och presentation nästa årsmöte vilket de till frågade accepterade.
2. Styrelsen skall ha sitt första möte den 7/4-13 kl18.00. efter styrelsemötet skall styrelsen ha möte med alla de som skall ingå i underhållsgrupperna. Detta för att fastställa rutiner och regler.
3. Anders ”Abel” Johansson lade förslag till styrelsen att man kan söka sommarjobbare hos kommunen så man kan få viss hjälp med underhåll etc. till bla. Hobbylokalen.
4. Ander ”Abel” Johansson skickade med till styrelsen förslag att anordna fest som vi tidigare gjort och att det har ett brett stöd i Hult och de är med intresserade att vara med att genomföra sådana aktiviteter.
5. Tore Wranå föreslog till styrelsen och mötet att det skall anordnas skogsdag som gjorts tidigare som drar många besökare till Herråkra.
6. Syföreningen i Hult skall anordna sitt kalas i lokalen och överskott kommer att gå till HBF.
7. Peter Johansson, Anders ”Abel” Johansson samt Patrik Jarlgrim anordnar Brännbolls turnering med flera byar.
8. Stickcafé, Bastubad, Lucia firande 2013, öl/vin/whiskeyprovning, Dans.

Styrelsens Förslag till årsmötet att ta ställning till:
1. Skall lokalen vara uppvärmd hela året så kräver styrelsen att det på mötet utses 16st personer som i 8st vaktmästargrupper om två i varje. Sköter driften och mindre underhåll av fastigheten under årets 52veckor. Sedan skall samtliga ställa upp på två arbetsdagar per år Vår/Höst.
2. Stänga lokalen genom att tömma systemen, stänga värmen och ha en styrelse och aktiviteter i ex. sockenstugan istället. Då så finns det en grund för att skapa aktiviteter sommar som vinter, och ha en levande Byggdeförening där pressen på att jaga in pengar inte hänger över en styrelse som får det svårt att skapa aktiviteter sedan samla funktionärer och sedan deltagare till alla aktiviteter som går ut på att hitta på saker, så som lotterier mm för att få in pengar istället för att göra något man brinner för och pengarna kommer på köpet stora som små.
3. Vill årsmötet att Hobbylokalen skall drivas som idag, så ställer styrelsen ej upp för omval för 2013.

Herråkra:
Datum 2013-03-25
Peter Robrandt, sekreterare
Anders Johansson, justerare
Ove Svensson, justerare