Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2008.

I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året 2008 ingått följande personer:
Ordförande Britt-Louise Johansson, kassör Rune Körnefors, sekreterare Karin Stenberg, samt Dan Petersson, Monica Enberg och Peter Robrant, suppleanter har Annika Johansson och Lars Nilsson varit. Monica avsade sig kassörsuppgiften från 2008-08-31 p.g.a. flytt från orten. Styrelsen utsåg Rune som kassör från 2008-09-01 fram till årsmötet 2009.

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten, samt kallat till ett medlemsmöte under hösten. Föreningens medlemsantal är ca 55 hushåll, fördelade runt Herråkra församling, men även med en spridning i Kronobergs län och södra Sverige. Revisionen har utförts av Helen Spänneri och Börje Petersson. I valberedningen har Dan Johansson, Susanne Jarlgrim, Peter Ramén och Bengt Karlsson ingått.

Sommaren 2008 avslutade föräldrakooperativet Lingontuvan sin verksamhet. Det medför en del förändringar för byggnadsföreningen, bl a när det gäller den ekonomiska sidan. Byggnadsföreningen har sagt upp telefonabonnemanget för Hobbylokalen, för att spara pengar. På medlemsmötet i höstas bildades en ”visionsgrupp om framtiden”, som försöker komma med förslag om aktiviteter som bl a kan ge ekonomisk vinning. Sedan ungefär 1 år tillbaka kan man läsa om Herråkra Byggnadsförening på nätet. Där står om kommande aktiviteter samt bilder från aktiviteterna, historia över Hobbylokalen och trakten, information om föreningen och mycket mera. Några medlemmar ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen.

Under året har föreningen ordnat flera olika aktiviteter, såsom sommargrill-
ningar, travkvällar, whiskyprovning, filmvisning samt gröt- och glöggkväll med luciatåg.

I höstas hade vi en arbetsdag i lokalen. Ett nytt förråd har iordningställts, biljardbordet lagats, hallen bredvid köket har målats och brandsyn har genomförts med Lessebo räddningstjänst. Vi har skrivit ett hyreskontrakt och säkerhetsföreskrifter, som lämnas till dem som hyr lokalen.

Föreningen har köpt ny spis (tillsammans med Lingontuvan), filmduk och DVD-spelare.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra i februari 2009.
Britt-Louise Johansson, Rune Körnefors, Karin Stenberg, Dan Petersson, Peter Robrant och Monica Enberg.