Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2009.

I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året 2009 ingått följande personer: Ordförande Britt-Louise Johansson, kassör Rune Körnefors, sekreterare Karin Stenberg, samt Peter Robrant, Lina Haraldsson och Robert Svensson, suppleanter har Dan Petersson och Annika Johansson varit.

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten, samt kallat till 2 medlemsmöten. Föreningens medlemsantal är ca 60 hushåll, fördelade runt Herråkra församling, men även med en spridning i Kronobergs län och södra Sverige. Under året har några nya medlemmar skrivits in. Revisionen har utförts av Börje Petersson och Helen Spänneri. I valberedningen har Peter Ramén, Bengt Karlsson och Susanne Jarlgrim ingått.

Under året har föreningen ordnat flera olika aktiviteter, såsom sommar-och vintergrillningar, filmkvällar, vinprovning, teaterkväll med Mary Lou Ward från regionteatern, bastubad, gymnastik samt gröt- och glöggkväll med luciatåg. Flera medlemmar hjälpte till vid skogsmässan som arrangerades Herråkra i höstas.

Under året har vi haft två arbetsdagar i och runt lokalen. Vi har märkt upp var olika saker ska vara i köksskåpen, allmänt underhåll av lokalen och satt upp nytt tak i ”lilla salen”. En ny rostfri grill har köpts in och satts upp på baksidan, även varmvattenberedare och vattenlås har införskaffats. Nymans brandservice har kollat över lokalens brandskydd. Vi har gjort ett nytt reklamblad över lokalen. Runt årsskiftet 2009/2010 började föreningen planera för en kolmila som ska tändas under hösten 2010.

Några medlemmar ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen. Även gräsklippningen sköts av närboende medlemmar.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra i mars 2010.
Britt-Louise Johansson, Rune Körnefors, Karin Stenberg, Peter Robrant, Lina Haraldsson, Robert Svensson, Dan Petersson och Annika Johansson.