Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2010.

I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året ingått följande personer: Ordförande Britt-Louise Johansson, kassör Rune Körnefors, sekreterare Karin Stenberg, samt Lina Haraldsson, Robert Svensson-Bergersäter och Ann-Britt Johansson, suppleanter har Erik Johansson och Susanne Jarlgrim varit.

Styrelsen har haft 6 styrelsemöte. Föreningens medlemsantal är ca 60 hushåll, fördelade runt Herråkra församling, men även med en spridning i Kronobergs län och södra Sverige. Det finns även någon sommargäst med permanent boende i Danmark som har blivit medlem under året. Revisionen har utförts av Börje Petersson och Helen Spänneri. I valberedningen har Jonas Elmgren, Peter Ramén och Bengt Karlsson ingått.

Under året har föreningen ordnat flera olika aktiviteter, såsom grillkvällar, gymnastik, bastubad whiskeyprovning, hälsoträff, gröt-och glöggkväll med luciatåg. Årets stora aktivitet var kolmilan som tändes i september. Flera medlemmar hjälpte till på olika sätt, bl a hugga och skänka ved, bygga, vakta och riva milan, baka kringlor samt arbetet före och under de dagar milan var tänd med t.ex. lotteriförsäljning, kolbullebakning och kaffeservering.

Under året har vi haft arbetsdagar i och runt lokalen. Vi har haft allmänt underhåll av lokalen, bl a har ett nytt plåttak satts upp på baksidan och nya vindskivor. Inför kolmilan genomförde vi en "allmän uppfräschning" runt om lokalen, samt storstädning.

Några medlemmar ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen. Även gräsklippningen sköts av närboende medlemmar.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra i mars 2011.
Britt-Louise Johansson, Rune Körnefors, Karin Stenberg, Lina Haraldsson, Robert Svensson-Bergersäter, Ann-Britt Johansson, Erik Johansson och Susanne Jarlgrim.