Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2011.

I styrelsen för Herråkras Byggnadsförening har under året ingått följande personer: Ordförande vakant, kassör Rune Körnefors, sekreterare Lina Haraldsson samt Erik Johansson, Robert Bergersäter, Ann-Britt Johansson och Peter Robrandt. Suppleanter Susanne Jarlgrim och Emil Svensson.

Föreningen har under året haft sex styrelsemöten samt tre extra föreningsstämmor. Föreningens medlemsantal är ca 60 hushåll, fördelat runt Herråkras församling men även med spridning i Kronbergs län och södra Sverige. Finns även någon sommargäst utomlands.

Revisorer har varit Sofie Johansson och Peter Alexandersson. I valberedningen har Jonas Elmgren, Sofie Johansson och Patrik Jarlgrim suttit.

Under året har föreningen anordnat buggkurs, grillkvällar, stickcafé, vinprovning, skrotinsamling, datakurs, lucia- & grötfest samt tjejbastu.

Under året har vi även anordnat arbetsdagar för att underhålla lokalen. Där vi bland annat har bytt ut pelletsbrännaren, rivit ner altanen som förstördes av snön samt storstädat lokalen.

Några av medlemmarna ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen. Även gräsklippningen sköts av närboende medlemmar.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra, mars 2012.
Rune Körnefors, Lina Haraldsson, Robert Bergersäter, Erik Johansson, Ann-Britt Johansson, Peter Robrandt, Emil Svensson och Susanne Jarlgrim.