Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2012.

I styrelsen för Herråkras Byggnadsförening har under året ingått följande personer:
Ordförande vakant, kassör Rune Körnefors, sekreterare Peter Robrandt samt Erik Johansson, Dan Johansson, Susanne Jarlgrim och Emil Svensson. Suppleanter Karin Stenberg och Thore Wranå.

Föreningen har under året haft fem styrelsemöten. Föreningens medlemsantal är ca 60 hushåll, fördelat runt Herråkra församling men även med spridning i Kronbergs län och södra Sverige. Finns även någon sommargäst utomlands.

Revisorer har varit Sofie Johansson och Bengt Karlsson. I valberedningen har Jonas Elmgren, Sofie Johansson och Patrik Jarlgrim suttit.

Under året har föreningen anordnat buggkurser, grillkvällar, stickcafé, bastu, vinprovning, datakurs och mopedrally.

Under året har vi även anordnat arbetsdagar för städning, reparation och underhåll av fastigheten. Vi har bl.a. bytt pelletsbrännare.

Uthyrning av lokalen har skötts av Ewa Wranå och vid dessa 16 tillfällen, så har våra gäster varit belåtna med lokalen och dess utrustning.

Några av medlemmarna ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen. Även gräsklippningen sköts av närboende medlemmar.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra, mars 2013.
Rune Körnefors, Peter Robrandt, Karin Stenberg, Erik Johansson, Dan Johansson, Emil Svensson, Thore Wranå och Susanne Jarlgrim.