Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2013.

I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året 2013 följande personer ingått:
Ordförande Britt-Louise Johansson, Kassör Rune Körnefors, Sekreterare Peter Robrandt.
Ordinarie Ledamöter. Erik Johansson, Peter Johansson, Patrik Jarlgrim, Dan Johansson och Emil Svensson.
Suppleanter. Karin Stenberg, Mats Karlsson samt Tore Nilsson

Revisorerhar varit Sofie Johansson och Anders Abel Johansson.

Valberedninghar varit Jonas Elmgren, Harald Stenberg, Owe Svensson

Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten. Föreningens medlemsantal har under 2013 varit 51 medlemmar fördelat på 35 hushåll och 16 enskilda fördelat runt Herråkra församling och Kronbergs län men även med spridning i Sverige och Europa.

Under året har föreningen anordnat Pub Quiz, Mopedrally, Två Grillkvällar, Stickcafé, Lucia- & grötfest, Bastubad, Kura Skymning med grillning och samkväm, Torpvandring Historieresan genom byn som var mycket uppskattad aktivitet där vi fått många kommentarer på hemsidan där det även finns bilder från vandringen.

Under december månad skapade Rune Könefors en Adventkalender på webbsidan där han lagt ned stor möda och tanke för allas trevnad som besökt vår hemsida på internet.

Under året har vi även anordnat arbetsdagar för att städa och underhålla lokalen.

Medlemmarna har ansvarat för skötseln och uppvärmningen av lokalen enligt gällande vaktlista samt gräsklippning.

Lite statistik för Hemsidan på internet också

Under det gångna året har det varit 3831 besök på webben och 660 unika besökare, (en del av dessa är troligen samma, fast med olika datorer, t.ex. vanlig dator och mobiltelefon, men 83% av besöken är med vanlig dator och resten med surfplatta eller mobil). Det är i snitt c:a 11 besök per dag. De flesta från Sverige, men det har också varit en hel del besök från Danmark, Norge och Tyskland samt några besök från Polen, Ryssland, Ukraina, England, Österrike, Spanien, USA, Brasilien, Thailand och Australien.

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under det gångna året.

Herråkra, den 22Feb 2014.
Styrelsen