Verksamhetsberättelse för Herråkra Byggnadsförening 2014.

I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året ingått följande personer:
Ordförande Britt-Louise Johansson, kassör Rune Körnefors, sekreterare utses i styrelsen,
ledamöter Peter Johansson, Patrik Jarlgrim, Dan Johansson, Erik Johansson, Paulina Szczepanik och Emil Svensson, suppleanter har Karin Stenberg, Tore Nilsson och Peter Robrant varit.

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten. Föreningens medlemsantal ar ca 55 hushåll, fördelade runt Herråkra församling, men även med en spridning i Kronobergs län och södra Sverige. Revisionen har utförts av Sofie Johansson och Anders Johansson. I valberedningen har Jonas Elmgren, Harald Stenberg och Owe Svensson ingått, med Jonas som sammankallande.

Under året har föreningen ordnat flera olika aktiviteter, såsom grillkvällar, torprunda som gick till Solhaga, mopedrally, pub quiz, kura skymning med pulkaåkning, stickcafé, bastubad, gröt- och glöggkväll med luciatåg. Våra aktiviteter har visat sig intressera olika målgrupper, t.ex. drog torprundan en lite mer mogen åldersgrupp, som dessutom är medlemmar i föreningen, medan mopedrallyt drog en lite yngre målgrupp som dessutom inte är medlemmar, men en del med anknytning till bygden.

Under aret har vi haft arbetsdagar i och runt lokalen, då har vi gjort allmänt underhåll.

Några medlemmar ansvarar för skötseln av pellets till uppvärmningen av lokalen. Även gräsklippningen sköts av närboende medlemmar. Stort tack för Er insats!

Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året.

Herråkra i mars 2014.
Britt-Louise Johansson, Rune Körnefors, Karin Stenberg, Peter Johansson, Patrik Jarlgrim,
Dan Johansson, Erik Johansson, Paulina Szczepanik och Emil Svensson.