Herråkra

Om kolning i Herråkra år 1830

Walter Wranå, 20 april 2010

Kolning i Herråkra nuförtiden är en trevlig tillställning, för länge sedan kunde det uppstå tvistigheter

En skrivelse till Uppvidinge Härads Tingsrätt 1830. Vanligast att tinget hölls i Lenhovda.

" Ödmjukaste ansökan
Som vi underteknade funnit at en del af våra Bymänn nu i flera år nedtagit den färska tallskogen både till kolning och annan öfverflödig åverkan å Vraneke bys samfälda utägor, så til förekommande af sådan misshushållning och skogens förstörande föranlåter vi ödmjukast anhålla om välloflige Härads Rättens förbud enligt författningarna mot all sådan åvärkan. Hvidare är samtlige Byamännen derom överenskommna, eller och tils ägorne blifva genom skifte lagligen delade.

Vraneke den 16 juni 1830
Gumme Nilsson
Peter Nilsson
Johannes Johansson
Johannes Jonasson "

Ett storskifte för Vraneke by var klart 1812 och detta laga skifte påbörjades redan 1831. (en akt på 133 sidor)