Herråkra

Herråkra byggnadsförening (HBF)

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla med intresse för Herråkra som medlemmar.

Medlemsavgift per år:


Klart att du vill bli medlem!

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig som medlem.

Är ni flera familjemedlemmar som vill ha e-post / SMS för föreningens aktiviteter, så anger du deras namn, e-post och mobilnummer i meddelandefältet.

Medlemsakp Jag vill ha utskick med

Vad används personuppgifterna till?

I en förening måste man ju av en del praktiska skäl ha ett medlemsregister och därmed behandlar vi en del personuppgifter. Här är en sammanställning av vad vi lagrar och vad vi använder det till.

Personnummer lagras ej. Det har vi inte tillgång till och ej heller något behov av.

Namn och adress (eller e-post) behöver vi för att kunna göra utskick, såsom infoblad med aktiviteter, kallelse till årsmöte, uppmaning om att betala medlemsavgift, m.m.

Mobilnummer används för att skicka ut påminnelser med SMS om våra aktiviteter.

Info om typ av medlemskap används för att avgöra medlemsavgiftens belopp.

Info om betalda avgifter behövs, för att veta om vi ska skicka ut påminnelse eller ej.

Det är kassören som ansvarar för registret och dess säkerhet. Förutom kassören får även styrelsen och valberedningen tillgång till registret. Det finns lagrat i ett lokalt dokument på kassörens dator. Uppgifterna sprids inte till några utomstående.