Herråkra

Herråkra byggnadsförening (HBF)

Historik

Föregångare till Herråkra byggnadsförening är idrottsföreningen Herråkra IF, som startade under 1920-talet. Verksamheten låg sedan nere mellan 1934 och 1950, bl.a. p.g.a. krigstiden. Men 1950 återupptog ungdomarna i Herråkra verksamheten och började med fotboll 1950 och sedan bordtennis 1951.

Fotbollsplanen anlades där den ligger nu. Marken donerades av Josef Karlsson och Gösta Johansson. Ungdomarna började med att dra ris och sedan lägga på matjord. Det fanns då inget hus där, Hobbylokalen var ännu inte byggd, så för att spela bordtennis hyrde man först ett rum i gamla huset i Hova, 2 km väster om Vraneke. Sedan ville man hålla till i skolan, men fick nej. Då bestämde man sig för att bygga ett eget hus vid fotbollsplanen. Detta var 1953 och det första huset stod färdigt 1955.

1958 hade föreningen 43 medlemmar. Styrelsen bestod av Gösta Johansson, Thore Karlsson (sedermera Wranå) och John Svensson. Lagledare samt klubbmästare i bordtennis var Wåge Karlsson.

Här är några bilder på fotboll och bordtennis i Hobbylokalen. Bilderna är troligen från slutet av 1950-telet. Hör av er, ifall ni vet vilka som är med på bilderna.
Fotboll på 50-talet vid Hobbylokalen Bordtennis i Hobbylokalen Bordtennis i Hobbylokalen Bordtennis i Hobbylokalen Bordtennis i Hobbylokalen

Intill platsen för Hobbylokalen har det tidigare också funnits en skjutbana och en dansbana. Skjutbanan byggdes av Herråkra skytteförening på 1940-talet och var 300 meter lång. Föreningen bildades i början av 1920-talet, men lades sedan ner under 1950-talet.

Skjutbanan och dansbanan. Klicka för större karta.
Karta från 1950 med skjutbanan och dansbanan

Byggnadsföreningen bildades i början av 1950-talet, då Hobbylokalen började byggas, och sedan fortsatte Herråkra byggnadsförening och Herråkra IF sida vid sida, men ändå mer eller mindre som gemensam förening. Verksamheten i Herråkra IF avtog med åren och ingick sedan i byggnadsföreningens verksamhet. 2014 införlivades Herråkra IF formellt i Herråkra byggnadsförening.

Under åren 1990 till 2008 fanns föräldrakooperativet Lingontuvan i Hobbylokalen. De drev ett dagis i det som nu är Lilla salen.

Hobbylokalen

Hobbylokalen har tillkommit genom ideellt arbete, gåvor och sponsring och en god sammanhållning i föreningen. Bönderna har skänkt timmer och JK-Trä (1917-2011) har sågat. Byggnaden har uppförts i flera etapper.

1955 En byggnad på 6x10 meter med ett rum och vedkamin uppfördes intill fotbollsplanen. (En liten kuriositet är att det är samma storlek och proportioner, som det var på kapellet som byggdes på 1600-talet.)
1958 Köket tillkom och en scen där nuvarande ingång finns idag. En brunn grävdes, men man fick bära in vattnet själv. Vedkaminen byttes ut mot en vedeldad varmluftspanna. Värmen fördes genom eternitkanaler och en elektrisk fläkt ut i byggnadens olika delar.
1960 Lokalen breddades och förlängdes. Scenen flyttades till andra änden av huset – dess nuvarande läge. Den nuvarande entrén tillkom. Två kemtoaletter installerades och en kiosk sattes upp i ena hörnet av lokalen.
Slutet av
60-talet
Bingoverksamhet drog in pengar, så det blev möjligt att installera avlopp och vattentoaletter. Samtidigt anslöts byggnaden till Vraneke vattenförenings anläggning. Varmluftspannan byttes ut mot en oljeeldad panna. Köket utökades. Taket byttes ut från papp till tegel.
1983 Golvet i stora salen byttes ut.
1986 VäggmålningLokalen utsmyckades med en väggmålning med profiler från Herråkra socken. Klicka på bilden, för att se hela väggmålningen.
1990 En ny tillbyggnad för att inrymma dagisverksamhet. Tillbyggnaden bestod av ett pannrum med vedeldad panna och ackumulatortankar, ny entré, stort lekrum (det vi idag kallar Lilla salen), ett mindre rum, kontor, toalett med dusch och förråd.
2000 Vedpannan byttes ut mot en panna med pellets. Lekplatsen gjordes om för att uppfylla säkerhetsnormerna. En boulebana anlades intill fotbollsplanen.
2003 Tillbyggnad av ett förråd bakom scenen, ombyggnad av scenen och renovering av köket.
2018 Den gamla pelletsbrännaren byttes ut mot bergvärme för uppvärming av huset.
2019 Fiberanslutning till Internet.
2022 Solpaneler installerades på taket, för att på så sätt mildra de stegrade elpriserna, som vi i södra Sverige drabbades av.
2023 All belysning inomhus byttes till LED-belysning, som en energibesparande åtgärd.
Fyra ställplatser för husbilar anordnades på parkeringen.
2024 En laddstolpe med två uttag fö elbilar installerades på parkeringen.

Källa