Herråkra

Torpet Billa

Walter Wranå, juni 2013

Torpet Billa fanns en gång i tiden långt ut i skogen på Vraneke Södergårds marker. Man kör vägen mot Bihult tar höger i backen och kör till en trekorsning där vägen till L. Bihult går åt vänster, kör rakt fram, efter en knapp kilometer var platsen för torpet. Det finns idag inget kvar utom en markering där stället låg. Torpet tillkom 1855 då Peter och Lovisa blev nybyggare där.

Bild 1 Bild 2   Bild 3 Bild 4
Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vi vet lite om de yttre omständigheterna kring torpet tack vare en nedskriven berättelse från ett samtal med ett av Peter och Lovisas barnbarn Einar Petersson som någon från Herråkra gjort 1986 och också från ett bevarat torparkontrakt från 1869.

Men först en annan fängslande beskrivning om hur Peter och Lovisa tänkte och hur det blev, har jag hämtat ur boken Torp och backstugor i Herråkra, som citeras enligt följande:

"År 1854 skulle Peter Johan Jonsson och hans hustru Lovisa åka till Amerika, men när de kom till Karlshamn och Lovisa fick se båten de skulle åka med, vägrade hon att gå ombord. De fick vända om hem till Ramnåsa igen. Peter gick runt i skogarna och tittade efter en bra plats, där de kunde odla upp ett torp. När han kom till Billagöl (Billa) tyckte han, där var det slätt och fint och att det nog skulle gå att odla upp några åkerslyckor. Peter gick upp till Carl Magnus i Vraneke, som ägde marken. De kom överens om att han fick odla och bygga ett torp och de skrev ett kontrakt. Deras dotter Lisa Kristina har berättat att Peter gjorde en liten koja, som han bodde i när han byggde. Han hade talat om, att när han fällt det första trädet satte han sig på stubben och grät. Nödåret 1868 plockade de hasselknopp uppe i Bihult, som de drygade ut mjölet med när de bakade bröd. Peter var ofta borta på järnvägsbygge och Lovisa fick sköta torpet själv. De sista åren på Billa var hon blind. För att hon skulle hitta ut till ladugården satte de upp ett simme (snöre) mellan stugan och ladugården. Peter, Lovisa och deras barn är de enda som bott på Billa."

Vilket var detta torparpar?

Peter Johan Jonsson föddes i Hacksjöhult, Tveta rote, Gårdsby den 27/11 1823. Som liten flyttade familjen till Ramnåsa Erngislagård, där föddes tre systrar till Peter Johan, nämligen Christina 1830, Lisa 1834 och Sara Maria Jonsdotter 1837.

Lovisa Nilsdotter var dotter till skräddaren Nils Johansson i Backstuga u.Nöbbeled Västregård Lenhovda och föddes den 16/11 1823. Hon hade 6 syskon. 1839 flyttar hon som piga till Nöbbeled Mellangård, 1843 till Älghult och 1846 till Herråkra och därefter till Ramnåsa Säteri och 1851 till Ramnåsa Erngisslagård och där träffade hon Peter som var dräng på denna gård. Det kan nu nämnas att Lovisa fick en oäkta son 1852 som döptes till Jacob Magnus Petersson. Oäkta var han egentligen inte för i födelseboken kan man läsa "Föräldrar äro: Fadern som sig själv uppgiver vara drängen Peter Jonsson i Ramnåsa Erngisslagård och modern Lovisa Nilsdotter förr i tjänst uti Ramnåsa Herregård". Det var ju denne man som Lovisa sedan gifte sig med i Dädesjö den 26/2 1853. I vigselboken står det "Den 26 februari vigdes bondedrängen Peter Johan Jonsson från Ramnåsa Erngisslagård och pigan Lovisa Nilsdotter från Ramnåsa Herregård". Barnet Jacob Magnus dog bara 8 månader gammal av blodslag.

En sonson berättar

Det som händer sedan har jag från en källa där någon, säkert från Herråkra, har skrivit ner uppgifter från ett samtal med ett barnbarn som heter Einar Petersson enligt följande:

"Peter och Lovisa hade bestämt sig att resa till Amerika och var på väg till utvandrarhamnen, då Lovisa ångrade sig och vägrade att fortsätta. Peter blev så besviken att han satte sig på en sten vid vägkanten och grät. De vände om till Ramnåsa och byggde sig en tillfällig bostad, en (ris)koja. Första barnet, sonen Jakob August föddes 20/5 1854 i Dädesjö. (De bodde då i en Backstuga under Ramnåsa Erngisslagård och 'föräldrarna äro inhysemannen Peter Jonsson och dess hustru Lovisa Nilsdotter'). Ödet förde dem som nybyggare på Billa. Där föddes Lisa Christina 19/8 1857, (Vittnena vid dopet i Herråkra var skräddaren Jonas Peter Nilsson från Källekulla i Ekeberga S:n, hustru Lena Kajsa Petersdotter i Bihult, drängen Johan Magnusson och pigan Stina Petersdotter båda från Bihult.) Carl Johan 12/5 1860, (vittnen var David Jonasson och hustru Cajsa Nilsdotter i Lenhovda, drängen Peter Johansson i Bihult och pigan Vilhelmina Carlsdotter i Vraneke Söregård), Nils Gustav 24/11 1863. (Vittnen var Carl Magnus Petersson och hans hustru Eva Kajsa Johansdotter i Vraneke, drängen Carl Johansson i Bihult och pigan Anna Petersdotter i Bihult). Familjens strävsamma liv på Billa framgår tydligt inte minst av arrendekontraktet (se nedan). Lovisa var blind under de sista 25 åren av sin levnad. (I ett tidigare husförhör framgick att även en av hennes systrar hade dålig syn.) En lina spänd mellan stugan och ladugården var hennes handledare. Jakob August kom i skräddarlära och bosatte sig i Stockholm. Lisa Christina kom till Sjölyckorna och gifte sig med änkemannen Elias Ferm, som hade vuxna barn. Lisa Christina hade en oäkta son, Emil Ferm, som blev smältare på Sandviks glasbruk. Carl Johan exercerade på Ränneslätt och dog där i tyfus. Nils Gustav hade drängtjänst hos markägaren, arbetade vid Kylleskruvs glasbruk och vid järnvägsbygget på Kostabanan. Vid Kosta glasbruk blev han synare och verkmästare. Gifte sig omkring 1890 med Anna Petersson från Algutsboda och bodde på Kullaholm. De hade 9 barn av vilka Einar Petersson, glasblåsarmästare född 1903 lever än /1986/ och har varit sagesman."

Einar Peterssons namn i födelseboken är John Jean Egner och vid hans födelse bodde de i Kosta, det står Kosta glasbruk, hyttan. Nils Gustav var då glassorterare. Efter ett strävsamt liv dör Peter den 10 mars 1899 76 år gammal och Lovisa dör den 31 aug. 1901 78 år gammal. Sonen Nils Gustav flyttade 1893 till Kosta och gifter sig 29/4 1893 med Anna Jonasdotter från Dåvedshult i Algutsboda. Peter och Lovisas villkor som torpare på Billa framgår av nedanstående torparkontrakt som skrevs 1869. Man måste beundra Peter och Lovisa att klara de svåra livsvillkoren de ställdes inför som torpare på Billa.

Peter och Lovisas barnbarn

Deras son Nils Gustav Peterssons gift med Anna Petersson f. Jonasdotters hade 8 barn. Det nionde barnet Maria Petersson f. 1892 hade Anna före giftemålet med Nils Gustav. Deras gemensamma 8 barn är samtliga födda i Kosta.

Nils Gustav Petersson avlider i Kosta den 29/10 1931, 68 år gammal, hustrun Anna dör någon gång efter 1940. Det finns säkert många nu levande ättlingar till Peter och Lovisa.

Källor

Torparkontraktet

Torparkontrakt