Herråkra

Kronqvist – en konstnär i Herråkra

Walter Wranå, oktober 2012

Frans Oskar Johannesson, tog senare namnet Kronqvist, levde i Herråkra för länge sedan. Han föddes i Råsa 1872 som barn nummer sex i en syskonskara på åtta barn. Fadern Johannes Petersson (1828-1907) kom från Asby i Dädesjö socken. Modern var Christina Johannesdotter (1837-1888) från Råsa.

Det intressanta med Kronqvist är att han var en väldigt duktig målare av naturmotiv men även andras tavlor. Kanske kan man utnämna honom till den störste konstnären i Herråkra. Han levde sitt liv mest i sin hembygd och gift blev han inte. I hemmet i Råsa bodde han till 1914, då var föräldrarna för länge sedan döda och det var äldste brodern Jonas Peter som då brukade gården. 1914 köpte Kronqvist bostället Sjöborgen och bodde där till sin död i oktober 1916, han blev 44 år gammal.

Det berättas att han gick omkring i gårdarna och sålde målningar mot mat och dryck. Men tyvärr blev det många gånger för mycket av den starka drycken. 1916 fann man honom ihjälfrusen vid en skogsväg förmodligen efter för mycket festande. Emellertid gjorde han många fina målningar eller skisser som säkert finns bevarade i släkten och i många Herråkrahem. Nedan visas några exempel som jag avbildat från Thore Wranås samling. Som sagt många tavlor finns säkert i bygden, det skulle kunna bli en mycket intressant utställning om de samlades exempelvis i Hobbylokalen.

Bild 1 Bild 3 Bild 4 Bild 2
Klicka på bilderna för att förstora dem.

Något om hans släkt, syskonen

Det är en syskonskara med många intressanta yrken, häradsdommare, rättare, ritare, konstnär och handelsman och även platser.

Älsta brodern Jonas Peter gifte sig med Sara Lisa Svensdotter från Dädesjö och var kvar i Råsa och brukade gården. Genom åren blev han både nämndeman och häradsdommare. Han var mycket anlitad i bygdens olika ärenden såsom god man, vid boupptekningar m.m. Det kan också nämnas att Jonas Peter är Börje Peterssons i Vraneke Norregård morfar. Jonas Peters äldste son Gustav Janne Julius (”Janne i Råsa”) övertog gården efter Jonas Peter. Janne dog 1969.

Näst äldste brodern Johan Gustav begav sig uppåt landet närmare bestämt till Östertälje i Stockholms län. Han var då 23 år. Här står han som rättare. Det var en titel som innebar förman på en större gård. Gården där hette Hanstavik Säteri och var på 2½ mantal som kan jämföras med hela Råsa som var 1 mantal. Han hade också ett rättarjob i Vestsura, Sura Socken som ligger vid Surahammar i Västermanlands län. Död år 1948 i Aska Lillgård, Hägerstad, Östergötlands län.

Systern Emma Carolina gifte sig 1889 med Emil Svensson från Hökhult och de bodde där i Nästagården. Deras äldste son Sven Oskar Emil var gift med fjärdingsmannen Oskar Hultgrens syster Klara Sofia.

Systern Lisa Matilda gifte sig med H-äg. Johan Alfred Karlsson i Merhult. 1917 köpte de lägenheten Stensnäs i Hovmantorp. Inga barn.

Brodern Carl August flyttade ända upp till Luleå 1899. Han hade nog samma anlag som Kronqvist för här står han som ritare. Här uppe gifte han sig med Selma Augusta Johansson från Byske, Västerbottens län. 1929 flyttade de tillbaka till Småland närmare bestämt Ro i Ingelstad, Östra Torsås S:n. De hade köpt lägenheten Ro. Carl August står fortfarande som ritare, vad han ritade framgår ej. Carl August dog 1955 i Ro, Ingelstad.

Frans Oskar, se text ovan.

Brodern Per Edvin blev bara 6 år gammal.

Yngsta systern Ida Kristina född 1878 gifte sig 1905 med Carl August Johansson från Björneke Södergård. Carl August var virkeshandlare men samma år 1905 köpte de Rydholm, stället som är affären i Vraneke. Där var Carl August handelsmannen och Ida Kristina poststationsföreståndare. Två av deras barn känner vi igen, de var Helmer Johansson i Hult Norragård och Linnea Persson, båda födda i Rydholm. Linnea var gift med byggnadssnickaren Håkan Persson från Dädesjö och de övertog affärsverksamheten när Carl August och Ida Kristina blev äldre. Affären upphörde år 1972 och det blev vemodigt tyst på Herråkras största och viktigaste vardagliga samlingsplats.

Källor